سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ناصر فقهی فرهمند – عضو هیئت علمی (دانشیار) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

گردشگری مطالع ه انسان فارغ از عادات معمولی و تأثیراتی که این صنعت بر محیط اجتماعی ، جغرافیایی، فرهنگی ، اقتصادی و فیزیکی میزبان و میهمان است. در حال حاضر طبق اعلام سازمان بین المللی جهانگردی ، صنعت جهانگردی بزرگترین صنعت دنیا است. این صنعت قدرتمند ه م ردیف صنعت نفت و در سطح بسیار بالاتری از آن از نظر ارزآوری و اشتغال زایی قرار دارد . با توجه به رشد روزافزون صنعت جهانگردی در دنیا و آثارفراوان بر توسعه این صنعت، بررسی و شناسایی پتانسیل ها و موانع توسعه این صنعت در دستورکار برنامه ریزان قرار گرفته که در این مقاله سعی بر این است تا در این راستا ضمن بررسی توانمندی بالقوه توسعه جهانگردی در قشم، راهکارهای استراتژیک مانند ایجاد زیرساخت های صنعت گردشگری ، برقراری گ ردشگری الکترونیک و انجام بازاریابی گردشگری ارائه شود.