سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا کلاه چی – گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان
علی اکبر مصلایی برزکی –
حسین وثوق –

چکیده:

در این مقاله، انتشار موج غیر خطی الکتروترمومکانیکی یک پوسته استوانه ای از جنس پلی اتیلن ۱ واقع در محیط ویسکوالاستیک با استفاده از روش تفاضلات مربعی هارمونیک ۲ مورد بررسی قرار گرفته است. پوسته دارای یک هسته کامپوزیتی هوشمند از جنس پلی وینیلیدن فلوراید ۳ تقویت شده توسط نانولوله های نیترید بور ۴ بوده که حاوی جریان سیال ویسکوز می باشد . برای مدل سازی و تعیین ویژگیهای مکانیکی معادل کامپوزیت ، از مدل میکرومکانیک استفاده شده است . با اس تفاده از معادلات کرنش -جابجایی غیر خطی، تنش – کرنش و معادله شارژ، معادلات انرژی کل که شامل انرژی پوسته و هسته است، بدست آمده و با استفاده از اصل هامیلتون ، معادلات حرکت در سه جهت متعامد درمختصات استوانه ای برای پوسته و هسته بدست آمده است . هدف از انجام این تح قیق، بررسی اثرات مودهای مختلف ارتعاشی، جنس هسته کامپوزیتی، درصد هوشمندی هسته و سرعت سیال عبوری از هسته روی سرعت فاز موج می باشد . نتایج نشان می دهد که اثر پیزوالکتریک باعث افزایش سرعت فاز و فرکانس می شود.