سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پژمان تقی پوربیرگانی – گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایر
خسرو نادران طحان –
سینا سوداگر – گروه مهندسی بازرسی فنی و ایمنی، دانشکده نفت آبادان، دانشگاه صنعت نفت

چکیده:

در این مقاله انتشار امواج لمب در یک اتصال چسبی سه لایه که شامل یک وصله آلومینیومی متصل شده به یک ورق آلومینیومی با یک لایه چسب اپوکسی ویسکوالاستیک میباشد، با استفاده از روش ماتریس کلی(Global Matrix Method بررسی شده است. امواج لمب در اجسامی منتشر میشوند که ضخامت آنها با طول موج هم مرتبه باشد. انتشار این امواج در سازههایی با چسب ویسکوالاستیک همراه با میرایی دامنه موج است و در نتیجه نمی توان ناحیه وسیعی از این سازهها را بازرسی کرد. اما شکل مودها و فرکانسهایی از امواج لمب وجود دارد که دارای کمترین اتلاف و بیشترین انرژی میباشند و دربازرسی می توانند مورد استفاده قرار گیرند. مسئله مقدار مرزی تحلیلی در یک اتصال چسبی سه لایه با اتصال کامل و شرایط مرزی بدون تنش در سطوح خارجی سه لایه، برای پیدا کردن ترکیبی از شکل مودها و فرکانسهای قابل انتشار با کمتریناتلاف حل شده است. معادله مشخصه با اعمال شرایط مرزی و پیوستگی در اتصال سه لایه با استفاده از روش ماتریس کلیبدست آمده و سپس با حل عددی این معادله توسط یک برنامه کامپیوتری، نمودارهای تجزیه سرعت فاز، اتلاف دامنه موج،دامنه جابجایی درون صفحهای در مرزهای اتصال بر حسب فرکانس استخراج شده است. هدف این پژوهش پیدا کردن ترکیبیاز شکل مودها و فرکانسهایی با کمترین اتلاف دامنه موج و بیشترین جابجایی درون صفحهایی در مرزهای اتصال است. این شکل مودها و فرکانسها در بازرسیهای تجربی فراصوت بیشترین حساسیت در شناخت عیوب بسیار کوچک را دارند