سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تخلیه های الکتریکی، پلاسما و مهندسی پلاسما

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید صفری سخاوت – کارشناسی ارشد فیزیک اتمی و مولکولی
حسین زاهد – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی سهند
توحید عباسزاده – کارشناسی ارشد فیزیک اتمی و مولکولی

چکیده:

در این مقاله انتشار غیرخطی امواج یون صوتی در یک پلاسمای مغناطیسی الکترون ، پوزیترون و یون مورد مطالعه قرار گرفته است. ما با استفاده از روش اختلال تقلیل یافته RPM در سه بعد به مطالعه مشخصات امواج یون صوتی در این گونه پلاسما پرداختیم و تاثیر چگالی پوزیترون ، نسبت دمای پوزیترون به الکترون نسبت به دمای الکترون به پوزیترون و همچنین میدان مغناطیسی خارجی بر روی امواج سالیتون تشکیل شده را بررسی کردیم.