سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه ری پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
فاطمه زرین کمر – دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

هیدروکربن های نفتی جزء آلاینده های معمول خاک بوده که می توانند حاوی ترکیبات سمی باشند.زیست پالایی روشی پذیرفته شده برای پاکسازی خاک های آغشته به ترکیبات نفتی می باشد که یکی از انواعآن، گیاه پالایی است. نکته مهم برای موفقیت آمیز بودن پالایش خاک های آلوده به ترکیبات نفتی با روش گیاه پالایی، انتخاب گیاهان مناسب با قابلیت رشد و سازگار شدن با محیط آلوده است. جنسFestuca گیاهی علفی از تیره گرامینه می باشد که به دلیل داشتن ریشه گسترده و عمیق با طبیعت فیبری، موجب ایجاد محیط مناسب برای افزایشتجزیه آلاینده های نفتی می گردد. در این مطالعه ابتدا بذرهایF. arundinacea در شرایط گلخانه ای درون گلدان های حاوی خاک آلوده به ترکیبات نفتی و گلدان های شاهد کاشته شدند. با شمارش هفتگی تعداد بذرهای جوانه زده در طی یک دوره سه هفته ای، درصد جوانه زنی بذرها نسبت به تعداد بذر کشت شدهدر هر گلدان محاسبه گردید. نتایج نشان می دهند که در شرایط آلوده، درصد جوانه زنی بذرها نسبت به بذرهای شاهد کاهش می یابد اما این درصد به صفر نمی رسد. به عبارتی به دلیل مقاومت بذرهای فستوکا با وجودآلودگی نفتی در خاک، بذرها همچنان قادر به جوانه زنی هستند. با این تفاوت که در مدت زمان مشخص تعدادکمتری از بذرهای تیمار آلوده به مرحله جوانه زنی وارد می شوند و به طور کلی تأخیر در جوانه زنی مشاهده می گردد. نتیجه گرفته می شود که فستوکا شرایط آلوگی نفتی را تحمل کرده و لذا می تواند به عنوان گزینه ای مناسب برای انجام گیاه پالایی در مراحل بعدی رشد خود، مورد آزمون قرار گیرد