سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی محقر – استاد دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
جعفر زنگنه – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

چکیده:

تصمیم گیری وانتخاب ماشین آلات، اساسا یک مسئله چندمعیاره می باشد. این امر برای اکثر سازمانها ، اهمیت استراتژیک دارد .ماهیت چنین تصمیم گیری هایی معمولا پیچیده و ساختارنیافته است. فنون علم مدیریت می تواند درخصوص تصمیم گیری برای اینمسایل، راه گشا وکمک کننده باشد. هدف از این مقاله استفاده از فرایند تجزیه وتحلیل سلسله مراتبی فازی برای انتخاب بهترین تولید کننده ماشین الات می باشد به شکلی که حداکثر انطباق را با معیارهای تعیین شده داشته باشد. این معیارها از طریق مصاحبه و تشکیل جلسات طوفان مغزی با مدیران تعمیرات و تولید به دست می آید و مدیران درعمل ازاین ارزیابی برای انتخاب تولید کنندگان ماشین آلات استفاده می نمایند. دراین مقالهAHP برای مقایسه و انتخاب ماشین آلات تولیدی مورد استفاده قرار می گیرد .پس از بیان موضوعی روشAHP و فرایندها ومراحل آن بیان می گردد، در ادامه پس از پرداختن به کاربردهایAHP روش تجزیه وتحلیل درقالب یک مطالعه موردی بیان خواهد شد .نتایج تحقیق انجام شده حاکی از آن است که با استفاده از روشAHP با در نظر گرفتن جمیع معیارها ، یک شرکت جهت تامین ماشین آلات انتخاب می گردد