سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

یحیی زارع مهرجردی، – دانشیار،- عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
فاطمه مهدوی جعفری – دانشجوی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه یزد
راحله نظریان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

چکیده:

در این مقاله یک روش جدید و کارآمد برای اولویت بندی پروژه پرتفولیو به صورت مؤثر و قابل اطمینان ارائه شده است. این مقاله بر مبنای اهداف استراتژیک شرکت و روشهای تصمیم گیری چند معیاره بنا شده است که به مدیران شرکت برق منطقه ای استان کرمان در توزیع بودجه سالانه در میان فعالیت های اقتصادی و توسعه ای شرکت کمک می کند . یک شبکه ی ۱۹ تایی از فعالیتهای توسعه ای گروهبندی شده در ۴ خوشه بر اساس اهداف استراتژیکی شرکت بدست آمده است که با استفاده از ترکیب روش و اطلاعات بدست آمده از متخصصین و مدیران شرکت در طول مدت پروسه تصمیم گیری به تحلیل و اولویت بندی گزینه ها پرداخته شده است. روش این امکان را به ما می دهد که که نظر کلیه متخصصین را بر روی هر کدام از شاخص ها ادغام کرده و بهترین تصمیم ممکن را بگیریم . بع لاوه بر خلاف سایر تکنیک های چند معیاره این امکان را به ما می دهد که مسئله تصمیم گیری را بتوانیم بر اساس روابط میان معیارهای وابسته شرکت مدلسازی نماییم. متخصصین شرکت که در این پروسه با ما همکاری کردند این روش را یک روش مفید و سودمند برای توزیع بودجه سالانه شرکت دانسته اند واذعان داشته اند که علارغم پیچیدگی روش ، این روش نسبت به روش های سنتی بهتر اهداف سازمان را تحقق می بخشد.