سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صدیقه فراحی قصرابونصر –

چکیده:

تهیه نقشه های پهنه بندی تکتونیکی و سایزموتکتونیکی از جمله اساسی ترین مباحث علوم زمین است که از گذشته تا کنون مورد توجه محققین این رشته قرار داشته است. در گذشته پهنه بندی های مختلفی با استفاده از معدودی داده های سطحی انجام شده است. محدودیتهای این روشها در تحلیل حجم وسیع داده ها سبب شد که در سالهای اخیر محققین از روشهای آماری چند متغیره، جهت تهیه نقشه های تکتونیکی و سایزموتکتونیکی استفاده کنند. نقشه های رقومی جدید بر حسب اهداف مورد مطالعه کاربر قابل تغییر و تعدیل بوده و اصلاح نقشه ها در هر زمان بصورت زنده (آنلاین) امکان پذیر است. از طرف دیگر گردآوری دقیق داده ها از جمله چالشهای عمده در مطالعات زمین شناسی می باشد. لذا در این تحقیق با استفاده از روشهای آماری جدید اقدام به تقلیل پارامترها شده است به گونه ای که پارامترهای منتخب از نظر علمی نماینده مجموعه مرجع داده ها باشد به این معنا که این مجموعه علاوه بر حفظ سیمای کلی داده های اولیه در نقشه های رقومی تولید شده نیز تغییر محسوسی ایجاد نکند. با توجه به ابعاد مختلف مسئله از بین ۴۹ پارامتر زمین شناسی، ژئوفیزیکی و ژئومورفولوژیکی ایران، ۲۱ پارامتر به عنوان نماینده انتخاب و در تهیه نقشه ها مورد استفاده قرار گرفته است.