سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رسول لقمانیور زرینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی و دانشیار، گروه ماشینهای ک
اسداله اکرم – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی و دانشیار، گروه ماشینهای ک
رضا طباطبایی کلور – استادیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگ

چکیده:

انتخاب ادوات مناسب و تطابق آنها با منبع توان نقش مهمی در مصرف انرژی و کارائی موثر تر آنها در مراحل مختلف عملیات کشاورزی دارد. در این تحقیق، یک سامانه ی رایانه ای تصمیم یار با استفاده از زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک طراحی شد. این سامانه قادر است با استفاده از معیارهای ارزیابی منبع توان شامل توان مالبندی، توان هیدرولیکی، توان محور توان دهی، مصرف سوخت ویژه، دامنه ی سرعت حرکت و دور مشخصه ی موتور، منبع توان مناسب را برای تطبیق با ادوات برگزیند. همچنین این سامانه می تواند ادوات منساب را با توجه به معیارهای ارزیابی مانند عرض کار، عمق کار، سرعت مورد نیاز برای انجام عملیات، نوع خاک و اندازه و شرایط زمین زراعی انتخاب نماید. جهت بررسی کارایی این سامانه اطلاعات مربوط به تیلرها، تراکتورها و ادوات خاکورزی مورد استفاده در مزارع شالیزاری استان مازندران با این سامانه مورد ارزیابی قرار گرفت. اطلاعات مربوطبه منبع توان در سه گروه تیارها، تراکتورهای کوچک و نیمه سنگین و اطلاعات مربوط به زمین و ادوات خاکورزی وارد سامانه شد. این سامانه قابلیت انعطاف خوبی دارد و قادر است تا تراکتور مناسب را با استفاده از اطلاعات ادوات موجود و ادوات مناسب را با استفاده از اطلاعات تراکتور موجود برگزیند. بعلاوه این سامانه را می توان جهت اهداف مدیریتی، آموزشی و پژوهشی در زمینه ماشین های کشاورزی بکار برد.