سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم عباسی قزوینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
ساناز جارالمسجد –
لیلا پیمان –
شمس اله عبداله پور – عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

چکیده:

تنک کاری یکی از مهمترین عملیات کشاوریز درمرحله داشت بسیاری از محصولات ردیفی است که نقش بسزایی درافزایش عملکرد محصول دارد برای کاهشدشواری عملیات کاهش هزینه ها و انجام بموقع آن کاربرد ماشین ضروری است هرتنک کن انتخابی از چهارجز اصلی حسگربوته حسگر پیشروی سیستم کنترل و سکوی تنک کن تشکیل شده است حسگر بوته عضو حساسی است که قادر به ردیابی بوته روی ردیف است و میتواند یک حسگر مقاومتی تماسی نوری یا تصویری باشد دراینت حقیق برای انتخاب سیستم مناسب حس بوته جوانب عملکردی هریک ازاین حسگرها و امکان کاربرد آن ها دریک تنک کن انتخابی بررسی شدند. مهمترین متغیرهای موثر دراین بررسی عبارتند از نوع حسگر نوع گیاه و مرحله رویشی آن هزینه دردسترس بودن حسگر و سادگی مدار کنترل آن اثرسرعت برعملکرد و تاثیر پذیری از شرایط مزرعه نور خورشید گردوخاک ارتعاشات دستگاه درنتیجه این بررسی ها حسگر نوری با توجه به عدم تماس آن با گیاه سادگی دردسترس بودن و عدم تاثیر پذیری از شرایط محیطی و دینامیکی مزرعه مناسب تشخیص داده شد.