سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سامان آبدانان – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
نصراله خادم الحسینی – استادیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

جعبه دنده قسمتی از سیستم انتقال قدرت است که نسبت های مختلف سرعت و گشتاور را با توجه به نیاز حرکتی خودرو دراختیار راننده قرار می دهد .انواع مختلف جعبه دنده ها شامل: جعبه دنده های مکانیکی ،نیمه هیدرولیکی و تمام هیدرولیکی می باشند که در این مقاله به توصیف خصوصیات مختلف جعبه دنده های تمام هیدرولیکی نوع هیدرواستاتیکی (انواع ۴و ۱،۳،۲ ) که براساس سرعت کم و فشار بالای سیال عمل می کند پرداخته می شود. مضاف بر آن به تشریح علل عدم هماهنگی جعبه دنده های هیدرواستاتیکی نوع ۱ به علت تلفات بالای توان در سرعت کم و عدم توانائی معکوس سازی جهت حرکت، نوع ۲ به علت ثابت بودن گشتاور و انتقال توان کم در سرعت های پایین و نوع ۳ به علت عدم توانائی معکوس سازی جهت حرکت با تراکتور های کشاورزی پرداخته می شود، و جعبه دنده های هیدرواستاتیکی عملی به کار گرفته شده که از نوع ۴ بوده که به جهت کاهش تلفات کم توان با یک جعبه دنده دستی سری شده است مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد