مقاله انتخاب و ارزیابی منابع الکترونیکی در کتابخانه های دیجیتالی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات) از صفحه ۶۹ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: انتخاب و ارزیابی منابع الکترونیکی در کتابخانه های دیجیتالی ایران
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتخاب
مقاله ارزیابی
مقاله کتابخانه های دیجیتال ایران
مقاله مجموعه سازی
مقاله منابع اطلاعاتی الکترونیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حریری نجلا
جناب آقای / سرکار خانم: نوشین فرد فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: رادفر حمیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف، شناخت وضعیت انتخاب و ارزیابی منابع الکترونیکی به عنوان بخش مهمی از کار مجموعه سازی در کتابخانه های دیجیتال ایران است.
روش پژوهش: پژوهش به روش پیمایشی انجام گرفته و داده های مربوط به ۱۹ کتابخانه دیجیتال در سراسر ایران توسط پرسش نامه محقق ساخته گردآوری شده اند. برای تجزیه تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی استفاده شده است.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که بیشترین اولویت برای انتخاب منابع الکترونیکی با کتاب ها و نشریات است. توجه به درخواست های فعلی و نیازهای آتی، عوامل مهم در انتخاب منابع هستند و ۷۹% از کتابخانه ها از کمیته انتخاب، برای انتخاب منابع بهره می گیرند. فهرست ناشران و جستجو در اینترنت با توزیع فراوانی ۴۷% پرکاربردترین ابزارها برای انتخاب منابع الکترونیکی هستند.مهم ترین معیارهای ارزیابی برای کتاب ها و نشریات، ارتباط موضوعی و برای پایگاه های اطلاعاتی پوشش موضوعی است.
نتیجه گیری: نتایج حاکی از این است که کتاب ها و نشریات الکترونیکی بیشترین اولویت انتخاب در بین همه انواع منابع الکترونیکی را دارند و توجه به نیاز کاربران و تلاش برای انتخاب و ارزیابی منابع الکترونیکی با استفاده از انواع روش های موجود در تمامی جامعه مورد مطالعه، صورت می گیرد.