سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اختر حضرتی بیشک – دانشگاه آزاد اسلامی، مربی دانشگاه، خاروانا
الناز احمدی نیا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، دانشجوی کارشناسی ارشد
مرتضی حضرتی بی شک – دانشگاه علمی کاربردی واحد اهر، دانشجوی کاردانی

چکیده:

استفاده از الگوریتمهای ابتکاری در حل مسایل بهینهسازی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در این مقاله، روش تکاملی جدیدی بر مبنای الگوریتم جهش قورباغه بهبودیافته MSFLA) برای استفاده در حل مساله انتخاب ویژگی بکارگرفته شده است. درروش پیشنهادی دقت طبقهبندیکننده و طول بردارهای ویژگی انتخاب شده بعنوان معیارهای ارزیابی برای جهش قورباغهها در نظر گرفته شده است. نتایج بدست آمده از شبیهسازی سیستمهای شناسایی چهره و مجموعه داده ORL برتری الگوریتم پیشنهادی را نسبت به الگوریتم ژنتیک و الگوریتم بهینهسازی گروه ذرات PSO) از نظر سرعت و دقت نشان میدهد.