سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حجت احمدی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
محمد طاهری – دانشجوی دکتری
منصور ذوالقدری جهرمی – دانشیار دانشگاه شیراز

چکیده:

امروزه با رقابتی تر شدن بازار بازاریابی مستقیم نقشی کلیدی دراستراتژی سازمان ها یافته است شرکت ها و سازمان های بیشماری از کوچکترین خرده فروش ها و سازمان های مدنی و خیریه گرفته تا بزرگترین کمپانی های بین المللی از امکانات بازاریابی مستقیم برایتبلیغ محصولات و خدمات استفاده می کنند دراین میان به واسطه وجود پایگاه های بزرگ اطلاعات مشتریان داده کاوی خصوصا برای ایجاد مدل پاسخ مورد توجه قرارگرفته است دراین مقاله به منظور ایجاد یک مدل پاسخ بهتر از ترکیب چند روش امتیاز دهی به مشتریان بهرهبرده شده و یک مدل امتیاز دهی جدید بدست آمده است بالطبع امتیاز دهی بهتر به مشتریان موجب انتخاب مجموعه مناسب تری از مشتریان برای فرستادن درخواست و درنتیجه سودآوری بیشتر به ازای پرداخت هزینه ثابت ارسال درخواست می شود.