سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پیمان عبادی – دفتر تحقیق و توسعه موننکو- تهران- ایران
رامین حقیقی خوشخو – دانشکده انرژی- دانشگاه صنعت آب و برق- مدیر دفتر تحقیق و توسعه موننکو- ته
محمد علی اکبری – دانشگاه علوم انتظامی- تهران- ایران

چکیده:

امروزه طراحی سیستمهای تولید همزمان برای افزایش بازدهی و کاهش آلودگیهای زیست محیطی در حال افزایش است. حل این مسئله با توجه به نوع کاربری محل و نیازهای بار حرارتی و الکتریکی متفاوت خواهد بود. با توجه به تعرفه پایینتر خرید برق برای ساختمان های عمومی (ساختمانهای ناجا که طراحی برای آنها انجام می – شود)، تعیین ظرفیت سیستم تولید همزمان به نحوی انجام میشود که تنها نیازهای مجموعه را بر طرف سازد. بنابراین با توجه به موارد توصیه شده در طراحی سیستم های تولید همزمان، به کمک نرم افزار MICROSOFT EXCEL برنامه صفحه گستردهای نوشته شده است که با رعایت نکات طراحی، ظرفیت مناسب سیستم تولید همزمان را برای میزان ساعات کارکرد مختلف در طول سال تخمین میزند و زمان بازگشت سرمایه را محاسبه میکند. با بررسی سیستمهای مختلف مشخص شد سیستم با ظرفیت پایینتر که نیاز بارهای پایه را درتمام طول سال تامین میکند گزینه مناسبتری از نظر بازگشت سرمایه است، در حالی که نمودار کلی تولید توان سیستم تولید همزمان در طول سال دارای نقطه عطفی متناظر با سیستمی است که سطح بیشتری را زیر منحنی نزولی بار در طول سال پر می کند . بنابراین در صورتی که هدف تامین هرچه بیشتر نیازهای مجموعه توسط سیستم تولید همزمان باشد باید این سیستم را انتخاب نمود.