سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

منصور حاجی حسینلو – استادیار گروه راه و ترابری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
آرین امیر امجدی – کارشناس ارشد رشته راه و ترابری

چکیده:

در سرتاسر جهان، هنگامی که یک تقاطع همسطح به ظرفیت اشباع خود میرسد، محققین در پی راهکار-هایی جهت بهبودبخشی وضعیت تقاطع موجود بر میآیند. یکی از راهکارها جهت ارتقای سطح کیفی تقاطعهای همسطح تبدیل آنها به تقاطع غیرهمسطح می باشد. وجود معادله یا شاخصی که بتواند نوع تقاطع غیرهمسطح را بنابر شرایط ترافیکی، اقتصادی و محیطی انتخاب نماید یکی از نیازهای اصلی مهندسان در سالهای اخیر بوده است. در این تحقیق با استفاده از داده های ترافیکی به شبیه سازی تقاطع- های غیرهمسطح در محیط نرم افزارAIMSUN پرداخته می شود.تقاطع هایی که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرند عبارت اند از تقاطع جهتی، شبدری کامل، نیمه شبدری، تک نقطه ای و لوزی. پارامترهایی که در این تحقیق برای هر کدام از تقاطع ها درنظر گرفته شده است حجم ترافیکی، میزان تولید آلاینده های هوا، میزان مصرف سوخت، زمان سفر، هزینه ساخت و ایمنی می باشند. با استفاده ازخروجیهای نرم افزار AIMSUN برای هر تقاطع غیرهمسطح رابطه ای بر حسب حجم ترافیکی ساعت اوج و پارامترهای مذکور استخراج می گردد.