سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدباقر ابوالحسنی جبلی – شرکت مدیریت شبکه برق ایران(IGMC)تهران، ایران
هادی مدقق – شرکت مدیریت شبکه برق ایران(IGMC)تهران، ایران

چکیده:

ازجمله مطالعات مهم برای بهبود عملکرد یک شبکه به هم پیوسته، برنامه ریزی تأمین نیاز آن شبکه به منابع توان راکتیو و ازجمله خازن می باشد. بهبود پروفیل ولتاژ، کاهش بارگذاری تجهیزات انتقال و کاهش تلفات از مهمترین آثار خازن گذاری مناسب در یک شبکه، می باشد . در این مقاله ضمن انجام مطالعه و مقایسه بین نتیجه روشهای مختلف جایابی برای خازن در شبکه انتقال منطقه مهمی مانند تهران، تأثیر اجرای خازن گذاری بر قابلیت اطمینان شبکه بیان می شود . همچنین سعی شده است تا به کمک ملاحظات اقتصاد ی و محاسبه مدت بازگشت سرمایه براساس میزان کاهش تلفات و بهبود قابلیت اطمینان، آرایش اقتصادی مناسب برای خازن گذاری پیشنهاد شود . این مقاله نشان می دهد که تأثیر مطالعه قابلیت اطمینان، بر محاسبات اقتصادی بیش از کاهش تلفات شبکه است.