سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیامک حاجی یخچالی – استادیار دانشکده صنایع – دانشکده فنی دانشگاه تهران
میثم براجعه – دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از مسائل مطرح شده در طراحی زیر دریایی, انتخاب موتور زیردریایی است. انتخاب موتور مناسب یک مبحث استراتژیک و حائز اهمیت در کارایی و بازده زیر دریایی بوده و ارتباط مستقیم با قابلیت اطمینان، تعمیرات ونگهداری و کیفیت زیردریایی دارد. از طرفی دیگر انتخاب موتور مناسب از میان تعدادی گزینه یک مسئله تصمیم گیری چند معیاره می باشد. در این مطالعه جهت انتخاب مناسب ترین موتور دیزلی از ترکیب دو روش فرایند تحلیلی سلسله مراتبی و الکتر استفاده شده است.از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی برای تجزیه و تحلیل ساختار انتخاب موتور و تعیین وزن معیارها استفاده شده و از روش الکتر برای بدست آوردن رتبه بندی نهایی استفاده شده است.در نهایت یک مطالعه موردی برای بیان نحو بکارگیری مدل در مسئله انتخاب موتور دیزل زیردریایی ارائه شده است. این مطالعه موردی،کارایی و اثربخشی مدل برای انتخاب موتور زیردریایی را به اثبات می رساند