سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس تمدید و تخمین عمر سازه های هوایی و صنعتی پیر و فرسوده

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

افشار کسایی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف
علی عابدین – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

گوناگونی مواد و حاکم بودن نیروها و ممان ها و شرایط سازه ای دیگر و فراوانی کاربردها سبب شده است تا مهندسان و طراحان به دنبال روشهای تازه برای انتخاب مواد باشند با توجه به اهمیت مواد در طراحی و دایره وسیع موادموجود انتخاب مواد به عنوان یک عامل تعیین کنده مطرح بوده و هست دراین راستا روشهای انتخابی موادگوناگونی وجوددارد که هریک ازنقاط قوت و ضعفی مشخصبا شدتهای متفاوتی برخوردار می باشند برای جوان سازی هواپیماها مسائل و مشکلات فراوانی مطرح می باشد و با تغییر در قابلیت های پرنده و پوش های پروازی ، سناریوهای جدیدی برای به خدمت گرفتنو استفاده بهینه و ایمن از آنها می بایست پیش بینی شوند ازجمله مسائلی که باید بطور دقییق و کارشناسانه بدان پرداخته شود ترکهای سطح آزاد حفره ها و ترکهای نهفته در درون ماده خوردگی، ترکهای ناشی از خستگی و خوردگی تغییرات ایجاد شده در خواص مواد تنشهای پسماند و سازگاری میان سازه ی پیشین و بخشهای افزوده شده برای حفظ یکپارچگی در کل سازه در فرایند جوانسازی می باشد هدف اصلی از این نوسازی جلوگیری از تسلیم در شرایط بحرانی می باشد.