سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی و بین المللی مدیریت بحران در خطوط لوله و تاسیسات

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

داود عزیزی – کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

چکیده:

بحرانها معمولا موقعیتهای غیرمنتظره ای هستند کهدرصورت عدم وجود برنامه کمبود نیروی انسانی توانمند و تجهیزات و نبود اطلاعات کافی می توانند بسیار آسیب رسان ظاهر شوند زنجیره ی خطوط لوله نفت و مشتقات آن و همچنین گاز از مبادی استخراج یا واردات از محیط های گوناگون جغرافیایی گذر کرده تا به پالایشگاه ها نیروگاه ها و سایر استفاده کنندگان برسد دراین مسیر اغلب طولانی مخاطرات بسیار زیاد طبیعی و غیرطبیعی این لوله ها را تهدید می کند به دلیل ماهیت مواد و همچنین نقش اقتصادی و استراتژیک آنها تعیین مسیرهای احداث این خطوط امر خطیریست که حساسیت و مطالعات همه جانبه ای را می طلبد دراین مقاله تلاش شده تا براساس روش تحلیلی توصیفی نقش و تاثیر مثبت مطالعات اولیه ی جغرافیایی درجلوگیری یا کاهش حوادث احتمالی با تعیین مناسب خطوط لوله تبیین شده و براهمیت اولویت زمانی و همچنین استفاده از کارشناسان غیرفنی مهندسی تاکید گردد در پایان نیز پیشنهادی مبنی بر برقراری سامانه GIS در مناطق خطوط لوله ارایه شده است.