سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدعلی ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدسعید محتسبی – استاددانشگاه تهران
رضا امیری چایچان – استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینای
شاهین رفیعی – دانشیار گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی دانشکده مهندسی و فناوری دانشگ

چکیده:

خشککردن یکی از قدیمی ترین روش های نگهداری مواد غذایی است. در این تحقیق با استفاده از روش خشککردن لایه نازک مدل مناسبی جهت مدلسازی ریاضی سینتیک خشکشدن موز استخراج شد. محصول مورد آزمایش دارای رطوبت ۷۵/۷۷ درصد بر پایه تر بود. محصول را در ضخامت ۵ میلیمتر برش داده و در دماهای ۷۰ ۹۰ و ۱۱۰ درجه سانتیگراد با سرعت های هوای۰/۶ و ۰/۹ و ۱/۲متربرثانیه از رطوبت اولیه ۷۵/۷۷ درصد بر پایه تر تا رطوبت ۶ درصد بر پایه ترخشک نمودیم. در نهایت مدل Logaritmic برای مدلسازی ریاضی سینتیک خشکشدن موز در روش لایهنازک با R2=0.999 وRMSE=0.15 , X2=0.0001 انتخاب شد