سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی سلطانی فر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان ایران
محمدمهدی فرخ –
محمدعلی رزاقی هریس –

چکیده:

امروزه برای دستیابی به افزایش کارایی و بهره وری افزایش تولید افزایش اشتغال بهبود کیفیت کالا و خدمات دولت ها را بران داشته است که نگرشی نوین برای اسختار اقتصادکشور خود استفاده نمایند دراین راستا دولت ها سعی دارند تا با گذر از اقتصاد متمرکز دولتی به اقتصادی که کارکردش بر مبنای سازوکار بازار است و ازطریق واگذاری اموری که بخش خصوصی قادر به انجام آن است به این بخش وسعت عمل بیشتری دارده و خود درمقام ناظر کنترل کننده و هدایت گر ایفای نقش نمایند همچنین با ایجاد محیطی سالم و بستری مناسب برای بنگاه ها و شرکت های موجود دراین بخش موجبات توسعه و پیشرفت همه جانبه کشور خود را فراهم سازند بنابراین خصوصی کردن شرکت های دولتی به خودی خود یک هدف تلقی نمی گردد بلکه ابزاری درجهت تحقق سایر اهداف اقتصادی است و امروزه خصوصی سازی درشرایطی بیشترین تاثیر را دارد که بخشی از یک برنامه وسیعتر اصلاح اقتصادی و توسعه بخش خصوصی باشد بی تردید خصوصی سازی درشرکت هایه دولتی موجب بهره وری و رشد اقتصادی همچنین نقش کلیدی دردستیابی به موفقیت محسوب میشود.