سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدمهدی نیک منش – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن
مهدی حسینی – دکتری مهندسی معدن
صفر فضلی – دکتری مدیریت

چکیده:

تونل انتقال آب بهشت آباد به فلات مرکزی ایران بطول ۶۵ کیلومتروقطرتمام شده ۶مترقطرحفاری ۶/۸ متر و به منظروانتقال سالانه بیش از۷۴۶ میلیون مترمکعب آب ازسرشاخه های کارون به بخش مرکزی ایران دردست مطالعه می باشد باتوجه به شرایط ویژه زمین شناسی متراژ۰تا۵۴۵۰ مترتونل برای مطالعه انتخاب گردید دراین مقاله بااستفاده ازفرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP به ارزیابی سه روش حفاری انفجار حفاری با رودهدر و حفاری با TBM پرداخته شد دراین تحقیق ۶ معیار اصلی و ۲۰معیارفرعی درنظرگرفته شده که سرانجام حفاری با TBM به عنوان مناسب ترین روش برای حفاری این بخش از تونل انتقال آب بهشت آباد انتخاب گردید.