سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

طاهره مالمیر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست گرایش مواد زائد جامد، دانشگاه
فریدون غضبان –
حسین وحیدی –

چکیده:

در این مقاله بمنظور مدیریت پسماندهای حفاری چاه HD-10DEVELOPMENT واقع در شهرستان هندیجان، فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی و نرم‌افزار Expert Choice مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به این‌که چاه موردمطالعه در منطقه هندیجان، از نوع دریایی می‌باشد، روش‌های موردمطالعه برای دفع پسماندهای حفاری در این مقاله شامل تخلیه در آب، تزریق مجدد خرده‌های حفاری، حمل‌و‌نقل دریایی و دفع ساحلی (شامل حمل سیالات و پسماندهای حفاری به ساحل و نهایتاً دفع در لندفیل، تصفیه در زمین، کمپوست و تثبیت‌سازی/جامدسازی) و تصفیه حرارتی (شامل واجذبی یا واتراوش حرارتی و سوزاندن) می‌باشند. بررسی و تحقیقات انجام‌شده در غالب این مقاله نشان می‌دهد که حمل پسماندهای حفاری چاه مذکور از محیط‌های حفاری دریایی و دفع آن‌ها در محیط‌های خشکی پیرامون سایت‌های حفاری دریایی موجود در منطقه هندیجان بصورت لندفیل، بهترین گزینه دفع پسماندهای ناشی از چاه مذکور و نیز چاه‌هایی که دارای ویژگی‌های مشابه می‌باشند است. روش حمل پسماندها از دریا و دفع در ساحل با وزن نهایی ۴۶۷/۰ به عنوان بهترین گزینه دفع پسماندهای حفاری دریایی انتخاب شده و پس از آن، روش‌های تزریق مجدد خرده‌های حفاری، روش تصفیه حرارتی و درآخر تخلیه در دریا بعنوان آخرین گزینه به‌ترتیب با وزن‌های ۲۷۷/۰، ۱۶۰/۰ و ۰۹۵/۰ در جایگاه بعدی قرار دارند.