سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علی نعمانی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
عباس خمسه – عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، دانشجوی دکتری م

چکیده:

مروری بر عملکرد صنعت خودرو و قطعه سازی در دو دهه اخیر در کشور ما نشانگر رشد این بخش ازصنعت می باشد که یکی از عوامل شتاب دهنده در آن، رشد و توسعه تکنولوژیک در صنعت خودرو و قطعه سازی در نتیجه انتقال تکنولوژی می باشد ، در این میان صنعت قطعه سازی که بیشتر سازندگان آن در گروه صنایع کوچک و متوسط قرار دارند با مدیریت بخش خصوصی شاهد تجارب موفق و ناموفق در انتقال فناوری بوده است. در پژوهش حاضر تلاش گردیده تا با محدود نمودن دامنه پژوهش به صنعت قطعه سازی تزیینی و تریم خودرو که عمدتاً در زیبایی داخلی خودرو موثر می باشد، مناسب ترین مکانیزم انتقال فناوری مشخص گردد و با توجه به خصوصیات این بخش که آن را از سایر بخش های قطعه سازی متمایز می نماید، مدلی مناسب جهت انتقال فناوری پیشنهاد شود. برای تشخیص روش مناسب انتقال فناوری، روش های موجود به وسیله دو شاخص هزینه انتقال فناوری و سرعت انتقال فناوری با یکدیگر مقایسه می شوند . برای این پژوهش پرسشنامه ای تهیه شده و در میان صاحب نظران و خبرگان در این بخش توزیع شده است و نتایج این پرسشنامه ها به روشAHP تحلیل شده و بهترین روش انتقال فناوری از دیدگاه پاسخ دهندگان مشخص می گردد.