سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سجاد برومند آزاد – دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس
امیر کاووسی –
احمدرضا جعفریان مقدم –
مرتضی اسماعیلی –

چکیده:

سرمایهگذاریهای متصور در زمینه احداث روسازیهای ریلی قابل ملاحظه و تعیین کننده هستند. بر این اساس مدیریت سرمایه روسازی راهآهن نیاز به ارائه پیشنهاداتی روشن و شفاف در تصمیمگیری در این خصوص دارد. بعلت هزینههایبالای ساخت اولیه و تکنولوژی پیچیدهتر خطوط بدون بالاست نسبت به خطوط بالاستی، استفاده از خطوط بدون بالاست در مقایسه با خطوط بالاستی سوالی است که همواره برای طراحان و مجریان خطوط ریلی مطرح بوده است. .در این مقاله به منظور پاسخ به این سوال از روشANPجهت انتخاب مقطع مناسب از میان پنج مقطع مطرح در زمینه روسازی استفاده شدهدر نهایت مقطع شینکانسن به عنوان مقطع بهینه معرفی شده است