سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

غلامرضا جهانشاهلو – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه ریاضی، تهران، ایران
محسن رستمی مال خلیفه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه ریاضی، تهران، ایران
نازنین امین الرعایا یمینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه ریاضی، تهران، ایران
طاهره علی نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه ریاضی، تهران، ایران

چکیده:

یکی از موارد مورد توجه در تحلیل پوششی داده ها چگونگی فرایند انتخاب الگو از اهداف مرجع برای واحدهای تصمیم گیرنده ناکاراست. دراین فرایند به جای انتخاب DMU های الگو روی مرز کارا، روش انتخاب مسیرهای الگو بیان شده است که به طور مستقیم در رسیدن یک DMU ناکارا به هدفش روی مرز کارا یک روش موثراست. این روش با طبقه بندی DMU ها در چند لایه بر طبق میزان کارایی شان شروع می شود، و هدف موردنظر مبنی بر دو معیار جذابیت ، پیشرفت انتخاب می شود و سپس یک مسیر تعیین الگو در سراسر دنباله ای از لایه ها ساخته می شود. در مقاله حاضر، با درنظر گرفتن معیار پیشرفت واحدهای تصمیم گیرنده به عنوان ورودی و معیار جذابیت به عنوان خروجی، DMU ها در هر لایه وزن دار می شود و به این ترتیب با حرکت لایه به لایه و انتخاب DMU کارا در هر لایه، مسیر الگو در تمام لایه ها ساخته می شود.