مقاله انتخاب مدل کسب و کار مناسب برای بنگاه های اقتصادی فعال در حوزه اینترنت همراه در ایران با استفاده از رویکرد تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مدیریت فناوری اطلاعات از صفحه ۱۷۱ تا ۱۸۶ منتشر شده است.
نام: انتخاب مدل کسب و کار مناسب برای بنگاه های اقتصادی فعال در حوزه اینترنت همراه در ایران با استفاده از رویکرد تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل کسب و کار
مقاله اینترنت همراه
مقاله مدل کسب و کار همراه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیرومند پوراندخت
جناب آقای / سرکار خانم: زعفریان رضا
جناب آقای / سرکار خانم: قاسم زاده فریدون
جناب آقای / سرکار خانم: دلخوش کسمایی ابوالقاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مدل کسب و کار از دسته مفاهیمی محسوب می شود که در طی سالیان اخیر توجه روزافزونی را به خود جلب کرده است. با توجه به گرایش روز افزون کاربران تلفن همراه در ایران به اینترنت همراه، خدمات مبتنی بر اینترنت همراه مورد استقبال کسب و کارها و بنگاه های خدماتی و مشتریان آنها قرار گرفته است. یکی از چالش های این بنگاه ها انتخاب مدل کسب و کار مناسب است. با توجه به اهمیت انتخاب مدل کسب و کار مناسب در موفقیت یک بنگاه اقتصادی، لازم است، شرکت های ارائه دهنده اینترنت همراه در ایران نیز توجه ویژه ای به ارائه اینترنت همراه و گسترش آن داشته باشند. این موضوع زمینه ای شد تا مدل کسب و کار مناسب برای بنگاه های ارائه دهنده اینترنت همراه در ایران در این پژوهش بررسی شود، از این رو، سوال اساسی این پژوهش عبارت است از اینکه مدل کسب و کار مناسب برای بنگاه های ارائه دهنده اینترنت همراه در ایران چیست؟ برای پاسخ به این سوال، پژوهش حاضر شکل گرفت. در این پژوهش که از نظر استراتژی پژوهش، کیفی و از نظر هدف، کاربردی توسعه ای است پس از مرور ادبیات، مدل های کسب و کار موجود برای بنگاه های ارائه دهنده اینترنت همراه و معیارهای انتخاب مدل کسب و کار مناسب شناسایی شدند. آنگاه با توجه به عوامل فردی، اجتماعی، فنی، اقتصادی و سازمان، به عنوان عوامل موثر بر انتخاب مدل کسب و کار اینترنت همراه و تکنیک AHP، مدل کسب و کار پرداخت برای ارائه خدمت از میان مدل های موجود به عنوان مناسب ترین مدل برای این حوزه در ایران شناسایی شد.