سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی تولید و بهره برداری از انرژی های نو سازگار با محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید میثم حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه برق،دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه،ایران
دکتر مجید گندمکار – استاد دانشگاه، گروه برق،دانشکده برق و کامپیوتر،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه، ایران

چکیده:

یکی از روش های تولید انرژی پاک و سازگار با محیط زیست،استفاده از انرژی باد به وسیله توربین های بادی می باشد که در کنار مزیت های فراوان آن، مشکلاتی را نیز به دنبال دارد که یک مورد آن،تأثیر نامطلوبی است که این توربین ها بر روی اعوجاج هارمونیکی سیستم توزیع می گذارند.در این مقاله سعی می شود تا چگونگی و روند تأثیرگذاری محل توربین های بادی در یک شبکه توزیع ۶ باسه بر روی اعوجاج هارمونیکی را بررسی کرده و به الگوی مشخصی از نحوه تأثیر گذاری پارامترهای گوناگون در انتخاب یک مکان مناسب برای توربین های بادی در سیستم ،دست پیدا کرد تا بتوان بهترین محل برای نصب و قراردهی توربین بادی در سیستم توزیع را با در نظرگرفتن جنبه کیفیت توان شبکه انتخاب کرد. بدین منظور از نرم افزار DIGSILENT برای شبیه سازی استفاده شده است. سیستم مورد مطالعه شامل بارهای خطی می باشد و تنها تولید کننده اعوجاج هارمونیکی توربین بادی می باشد. محل بار ثابت می باشد ولی میزان تولید توان توربین و همچنین محل توربین بادی و بعضی پارامترهای دیگر دائماً تغییر می کند و نتایج حاصل از هر مرحله در جداولی ارائه می شود که به وضوح صحت آزمایشات را نشان خواهد داد.