سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مرتضی سرداری –
علی محمد احمدوند – دانشیار دانشگاه امامحسین(ع
محمد رحیمی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه امامحسین(ع

چکیده:

گسستها و پارهپارهشدن سازمانها در عصر فرا صنعتی، لزوم استفاده حداکثری از محصولات و فناوریهای بیرون مرزهای سازمان، به ویژه بازار آزاد را به ذهن متبادر میکند. حال این مساله همواره گریبانگیر این سازمانهاست که کدام یک از گزینههای موجود در بازار را برگزینند. در این تحقیق سعی شده با مرور استفاده از تکنیکهایMCDM و تجارب جهانی مرتبط با این امر، تکنیکی که بیشترین فوائد و کمترین محدودیت را داشته باشد، معرفی گردد