سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا فیلی – استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه الزهراء(
محسن گرایی – کارشناسی مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی وا
محمد بایرامپور – کارشناسی مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی وا

چکیده:

با توجه به حجم زیاد محصولات فرآوری شدهی انارمانند: رب، آبمیوه و لواشک، که از پر فروش ترین فرآورده های خوراکی اناربوده، لزوم صنعتی و رقابتیتر نمودن تولید این محصولات ضروری است. بدین جهت نیاز است که یک سیستم جامع با بهره گیری ازعلوم مدیریتی و مهندسی ایجاد گردد که مبنای آن تجربیات و آزمایشات صاحبنظران مربوطه است. جهت حل مسایلی که در انتخاب چندین نوع ماشینآلات مختلف با کارایی های مشابه، و به منظور انتخاب مناسبترین این تجهیزات و تکنولوژی میتوان استفاده نمود بکارگیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبیAHP) به عنوان یکی از بهترین رویکردهای تصمیمگیری برای این مهم است که بر پایه روابط منطقی و استفاده از تجربیات کارشناسان خبره است. بدین جهت در ابتدا با تحلیل داده های ورودی در موردسرمایه گذاری اولیه، و سپس با توجه به محدودیتها و قابلیتهای هر دستگاه، بهترین انتخاب را برای سرمایه گذار فراهم می آورد. محاسبات مربوطه و کسب بهترین خروجی با نرم افزار ارائه می شود.این امر باعث کاهش هزینه ها، افزایش کارایی، اثربخشی شاخصهای اقتصاد تولید میگردد. با بهره گیری از این فرآیند، هرچه بیشترمیتوان به تولید برمبنای کیفیت، عدم دو باره کاری،سرمایه گذاری موثرو رقابتیتر شدن در سطح بازارهای جهانی نایلشد.