مقاله انتخاب فرآیند بهینه تصفیه فاضلاب شهری با استفاده از روش AHP (مطالعه موردی: شهرهای اردبیل، تبریز و ارومیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۲۶۰ تا ۲۷۲ منتشر شده است.
نام: انتخاب فرآیند بهینه تصفیه فاضلاب شهری با استفاده از روش AHP (مطالعه موردی: شهرهای اردبیل، تبریز و ارومیه)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحلیل سلسله مراتبی
مقاله تصفیه فاضلاب
مقاله انتخاب فرآیند بهینه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتایی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: ترابیان علی
جناب آقای / سرکار خانم: حسین زاده کلخوران مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: عالی قدری مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: حسین زاده شهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: یکی از مهم ترین موضوعات قبل از طراحی و احداث هر تصفیه خانه فاضلاب، انتخاب فرآیند تصفیه مناسب است. لذا با توجه به اهمیت کلیدی موضوع، این مطالعه با هدف ارزیابی تصفیه خانه های فاضلاب در حال بهره برداری شهرهای اردبیل، تبریز و ارومیه، و جهت اولویت بندی و انتخاب مناسب ترین فرآیند تصفیه انجام شد.
روش کار: این مطالعه یک مطالعه تحلیلی- توصیفی می باشد که در سال ۱۳۹۱ به مدت یک سال در ۳ تصفیه خانه فاضلاب اردبیل، تبریز و ارومیه انجام گرفت. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود. تعداد نمونه ها ۳۰ نفر بود که به روش سرشماری انتخاب گردیدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Expert Choice صورت گرفت.
یافته ها: در این مطالعه، بیولاک با وزن ۰٫۴۲۱ به عنوان گزینه مناسب مشخص شد و فرآیندهای لجن فعال و لاگون هوادهی به ترتیب با وزن های ۰٫۳۵۶ و ۰٫۲۲۳ دراولویت های بعدی قرار گرفتند. در بین معیارها نیز معیار فنی با وزن ۰٫۴۰۷ به عنوان موثرترین معیار در انتخاب فرآیند تصفیه تعیین شد و معیارهای زیست محیطی و اقتصادی به ترتیب در اولویت های بعدی قرار گرفتند.
نتیجه گیری: با توجه به اهمیت انتخاب فرآیند تصفیه فاضلاب شهری در هدایت صحیح سرمایه های مالی و نیز دستیابی به نتیجه مطلوب، لازم است که قبل از انتخاب فرآیند مناسب تصفیه، ارزیابی فرآیندها با ضوابط مهندسی و اقتصادی صورت گیرد.