سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا سعادتمند – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی
مجید مختارنیا – کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات

چکیده:

دراین مقاله با استفاده ازروش دلفی و FAHP طیف فرکانسی مناسب برای انتخاب شبکه سیار باند پهنLTE درشرکت ارتباطات سیار ایران انتخاب شد درابتدا شبکه LTE و ضرورت به کارگیری آن درصنعت مخابرات کشورتوضیح داده شده است و سپس سناریوهای مختلف و قابل استفاده برای شرکت ارتباطات سیارایران جهت گذربه ارتباطات سیارنسل چهارم مبتنی برفناوری LTE ذکر شده است درادامه معیارهای مختلف که با استفاده ازروش دلفی انتخاب شده اند ذکرگردیده و سپس با استفاده ازروش FAHP سناریوی برتر که گزینه باندترکیبی ۱ باندهای ۹۰۰و ۲۶۰۰ می باشد معرفی و پیشنهاد شده است.