سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد توکلی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا پویا – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
سیدجواد علوی طبری – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

مساله طراحی چیدمان تسهیلات یک موضوع استراتژیک است که تاثیر بسزایی درعملکرد سیستم تولیدی خواهد داشت دراین نوع مسائل معیارهای متعددی به شکل کمی و کیفی مطرح اند که تاثیرات متفاوتی درارتباط بین تسهیلات دارند بکارگیری نظره مجموعه های فازی به علت توانایی بیشتر دربیان مقادیر غیردقیق کیفی باعث افزایش کیفیت طرح چیدمان خواهد شددراین مقاله یک روش تلفیقی تصمیم گیری چندمعیاره فازی جهت انتخاب طرح چیدمان مطلوب ارایه شد که درآن از AHP گروهی فازی جهت تعیین مقادیر عملکردی طرح های چیدمان باتوجه به معیارهای کیفی و ازانتروپی شانون جهت تعیین وزن معیارها استفاده شد.