مقاله انتخاب طب سوزنی برای تسکین درد: مطالعه کیفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در طب مکمل از صفحه ۶۱ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: انتخاب طب سوزنی برای تسکین درد: مطالعه کیفی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تسکین درد
مقاله طب سوزنی
مقاله تحلیل محتوا
مقاله مطالعه کیفی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی رقیه
جناب آقای / سرکار خانم: حیدرنیا محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: زاغری تفرشی منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: رسولی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: سوری حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه : با توجه به اینکه تاثیر طب سوزنی بر تسکین درد مشخص شده است، مطالعه حاضر با هدف شناسایی عواملی که سبب استفاده از طب سوزنی برای تسکین درد می شود، طراحی گردید.
مواد و روش ها: این مطالعه با رویکرد کیفی از نوع تحلیل محتوای قراردادی و با مشارکت ۱۴ نفر (بیمار و ارائه دهنده طب سوزنی) به روش نمونه گیری هدفمند با در نظر گرفتن حداکثر گوناگونی در مشارکت کنندگان نظیر: جنس، سن، تحصیلات و نوع درد در بیماران و دارا بودن تجربه و سابقه کار در ارائه دهندگان طب سوزنی انجام شد. اطلاعات با از مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته جمع آوری و با رویکرد استقرایی تحلیل و طبقات فرعی و اصلی استخراج و در نهایت درون مایه ها پدیدار شدند. صحت و استحکام داده ها با تلفیق در جمع آوری داده ها، تنوع مشارکت کنندگان و بازبینی مکرر حاصل شد.
یافته ها: یافته ها بصورت پنج درون مایه به دست آمد. الف) تنگناها در طب رایج با طبقات اصلی: دشواری های درمان، عوارض طب رایج، عدم بهبودی، رضایت کم. ب) کارآمدی طب سوزنی با طبقات اصلی: ویژگی طب سوزنی، طبیعی بودن، علمی بودن، هزینه اثربخشی. ج) پیش ران های بیرونی با طبقات اصلی: تعامل طب رایج و طب سوزنی، منابع حمایتی، نحوه آشنایی. چ) پیش ران های درونی با طبقات اصلی: ویژگی های فردی، وضعیت سلامتی. د) بازدارنده های طب سوزنی با طبقات اصلی تردید در تاثیر، مخالفت با استفاده، موانع اجرایی.
نتیجه گیری: با شناخت دلائل انتخاب طب سوزنی جهت تسکین درد توسط بیماران که شامل تنگناهای طب رایج، پیش ران های بیرونی، پیش ران های درونی، کارآمدی طب سوزنی و بازدارنده های طب سوزنی می باشند می توان با برنامه ریزی های اساسی در جهت تقویت بعضی از دلایل و حذف موانع جهت کاربردی تر کردن این روش گام برداشت.