مقاله انتخاب شکل مناسب تبلیغ اینترنتی در بخش خدمات حمل و نقل هوایی، با استفاده از یک مدل کاربردی، مطالعه موردی شرکت هواپیمایی ایران ایر (هما) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در تحقیقات بازاریابی نوین از صفحه ۶۹ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: انتخاب شکل مناسب تبلیغ اینترنتی در بخش خدمات حمل و نقل هوایی، با استفاده از یک مدل کاربردی، مطالعه موردی شرکت هواپیمایی ایران ایر (هما)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تبلیغات اینترتنی
مقاله مدل کاربردی
مقاله خدمات حمل و نقل هوایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضرغام بروجنی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: علایی آنا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سال های اخیر با ظهور پارادایم جامعه اطلاعاتی و نفوذ روز افزون اینترنت، تبلیغات اینترنتی رشد حیرت انگیزی پیدا کرده است و به بخشی حیاتی در دنیای اقتصاد امروز تبدیل شده و روز به روز نیز بر تنوع روش های آن افزوده می شود. هدف مقاله پیش رو نیز انتخاب شکل مناسب تبلیغ اینترنتی در بخش خدمات حمل و نقل هوایی (هواپیمایی ج. ا. ایران-هما) است. بدین منظور از مدلی کاربردی که تلفیقی است از مدل های: تبلیغات تعاملی-راجرز و تورسون، مدل احتمال پیچیدگی- کاسیپو و پتی و مدل چگونگی کارکرد تبلیغات-واقن و مدل تساوی ساختاری تبلیغات-تعاملی هانجون کو، استفاده شده است و چهار نوع کلی تبلیغات اینترنتی شامل تبلیغات نمایشی، ریچ مدیا، ایمیل های تبلیغاتی و تبلیغات ویدئویی بررسی شده است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی است. برای جمع آوری اطلاعات، به کمک پرسشنامه ای مشتمل بر چهار بخش (با استفاده از آزمون لیکرت در طیف های ۵ گزینه ای) و مصاحبه نیمه ساختاریافته از خبرگان نظرخواهی شده است. پس از کاربست تحلیل اکتشافی داده ها بر اساس آزمون تک نمونه ای نسبت (با توجه به نتایج حاصل از بخش ۲ و ۴ پرسشنامه)، تبلیغ اینترنتی آسمان خراش (Skyscraper) به عنوان مطلوب ترین شکل تبلیغ اینترنتی در بخش خدمات حمل و نقل هوایی به دست آمد.