سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا شیخی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست
حمید طاهری شهرآئینی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

هدف از این تحقیق انتخاب شبکه عصبی مناسب جهت شبیه سازی غلظت بار معلق رودخانه ساکرامنتو کالیفرنیا می باشد پس از جمع آوری داده های بار معلق و دبی روزانه ایستگاه فریپورت اقدام به شبیه سازی بار معلق توسط شبکه های عصبی مختلف شامل شبکه اتورگرسیو غیرخطی موازی (NARX-Parallel و سری – موازی ,(NARX-Series Parallel شبکه المن ELMAN) شبکه پرسپترون چندلایه MLP) و شبکه عصبی متمرکز برتاخیر زمانی پیش خور شده FFTD) و شبیه سازی با استفاده از داده های ورودی مختلف استفاده توام از دبی و غلظت بار معلق با تاخیر زمانی حالت الف دبی با تاخیر زمانی حالت ب و غلظت بار معلق با تاخیر زمانی حالت ج انجام شد بررسی نتایج شبیه سازی نشان داد که شبکه عصبی fftd می تواند به عنوان شبکه مناسب جهت شبیه سازی بار معلق رودخانه مطرح باشد.