سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناصر مدنی اصفهانی – کارشناس ارشد معدن اکتشاف، موسسه مهندسین مشاور طاها
علی مرسولی – کارشناس استخراج معدن ، موسسه مهندسین مشاور طاها
سجاد رضوانی فر – کارشناس ارشد مکانیک سنگ ، موسسه مهندسین مشاور طاها

چکیده:

در روش شباهت به گزینه ایدهآل فازی، عناصر ماتریس تصمیمگیری یا وزن معیارها و یا هردوی آنها توسط متغیرهای زبانی که توسط اعداد فازی ارائه شدهاند ارزیابی شده و بدین ترتیب بر مشکلات روش شباهت به گزینه ایدهآل کلاسیک غلبه میکند. تونل قم– ساقه در۶ کیلومتری جنوب غرب قم و در راستای اتوبان قم- اراک واقع گردیده است. جهت طراحی سیستم نگهداری در دهانه خروجی تونل کهجنس آن نیز از نوع ماسه سنگ است به دلیل ریزشی بودن سنگها و حساس بودن پروژه، سه سیستم نگهداری پیشنهاد گردید: ۱- میل مهار، ۲- میل مهار به همراه میل مهار موقتی، ۳- میل مهار به همراه میل مهار موقتی و لَتیس، که بتوان یک سیستم نگهداری را انتخابکرد که هم از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد، هم ایمنی لازم را تامین کند. برای انتخاب یکی از این سیستمها، با بهرهگیری از نظر چندین متخصص و استفاده از روشFTOPSIS) و در نظر گرفتن شش معیار: هزینه، ضریب اطمینان، کارایی سیستم نگهداری، مدت زمان سیستم نگهداری، جابجایی، قابلیت مکانیزاسیون و در نهایت محاسبه شاخص شباهت و رتبهبندی گزینهها، گزینه دوم، بالاترین رتبه را کسب کرده و به عنوان مناسب ترین سیستم نگهداری پیشنهاد گردید