سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی دوچرخه شهری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مرضیه مظفری – مدرس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و
فرداد سرکشیکی – مهندسین مشاور طرح ماندگار آریا، مدیر عامل، کارشناس ارشد مهندسی و برن
سید رضا زمانی ثانی – مدرس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، کارشناس ارشد مهندسی راه و ترا
علیرضا مصطفوی – مهندسین مشاور طرح ماندگار آریا، کارشناس ، دانشجوی کارشناسی ارشد برنا

چکیده:

در این مقاله به منظور انتخاب سیستم حمل و نقل مناسب برای کریدورهای مکمل خطوط متروی شهر تهران از فرآیند تحلیل ترتیبی استفاده شده است. در این مطالعه ۱۴ عامل موثر بر انتخاب سیستم مناسب، در قالب ۴ معیار فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، بررسی شده است. فرآیند مورد مطالعه دارای ۳ سلسله مراتب بوده و حداکثر مقایسه های زوجی، از مرتبه ۵ می باشد. با استفاده از نظر ۲۵ کارشناس حمل و نقل و ترافیک، سهم معیارهای فوق به ترتیب به میزان ۴۴، ۱۷، ۱۰ و ۲۹ درصد بدست آمده است. در گام بعد با نمره دهی کارشناسان فوق به چهار گزینه سیستم اتوبوسرانی، دوچرخه شهری، بهترین گزینه برای خطوط تغذیه کننده متروی شهر تهران در فواصل کوتاه و متوسط شهری شناخته شد.