سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحید بیداریان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
مرتضی خوشوقت علی آبادی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

چکیده:

اولترا فیلتراسیون بهبود یافته با کمک مایسل MEUF) یکی از تکنولوژی های امید بخش در جداسازی مواد با جرم مولکولی کم از پساب های صنعتی میباشد. در فرآیندMEUF با ترکیبی از سورفکتانت و غشای اولترافیلتراسیون رو به رو هستیم. انتخاب سورفکتانت یکی ازعوامل مهم میباشد که به نوع مواد موجود در پساب بستگی دارد (به طور مثال مواد آلی یا معدنی). دانشمندان زیادی که در این زمینه فعالیت میکنند به این نتیجه رسیدهاندکه فرایند هایMEUF نانو فیلتراسیون توانایی تصفیه ذرات یکسانی را از پساب های مختلف از خود نشان میدهند با این تفاوت که MEUF به دلیل فشار عملیاتی کم، انرژی کمتری را نیازدارد