سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا بهری – دانشجو فوق لیسانس مهندسی معدن
محمد عطائی – استادصنعتی شاهرود
محمد کارآموزیان – استادیار صنعتی شاهرود

چکیده:

انتخاب سنگ شکن اولیه یک فاکتور کلیدی برای موفقیت عملیات معدنکاری است که تاثیر معنی داری را برروی راندمان کل فرایند دارد درمطالعه زیردرموردهرکدام از سنگ شکن های اولیه به منظور انتخاب مناسب ترین سنگ شکن اولیه برای کارخانه سیمان شاهرود پارامترهایی مورد بررسی قرارگرفته اند که عبارتنداز مقاومت فشاری خوراک مقاومت ضربه خوراک شاخص سایندگی خوراک ظرفیت موردنیاز اندازه خوراک اندازه محصول موردنیاز که برای این انتخاب از روش مدیریتی تحلیلی سلسله مراتبی AHP که یکی از تکنیکهای قدرتمندتصمیم گیری چندمعیاره می باشد استفاده شده است که براساس این روش ۶ ماتریس مقایسه زوجی ۶×۶ برای سنگ شکن های موجود و یک ماتریس مقایسه زوجی برای پارامترها درنظر گرفته شد.