سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد
حمیدرضا ناجی – استادیار دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان

چکیده:

الگوریتم LEACH از پرکاربردترین الگوریتم های خوشه بندی درشبکه های حسگربیسیم میب اشد که از یک روش تصادفی برای انتخاب سرخوشه ها استفاده مین مایند این الگوریتم انرژی نودها و موقعیت مکانی آن را درنظر نمیگیرد که باعث ناکارآمدی این روش درانتخاب سرخوشه ها می شود دراین مقاله با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی روشی ارایه داده ایم که با درنظر گرفتن موقعیت مکانی و انرژی باقیمانده نودها ضمن کاهش مصرف انرژی سبب افزایش طول عمر شبکه می شود و نتایج شبیه سازی که با نرم افزار متلب انجام شده نشان میدهد که الگوریتم ارایه شده از کارایی بالاتری برخوردار می باشد و طولعمر شبکه نیز افزایش پیدا کرده است.