سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیورتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میلاد حمزه لویی کهریزی – دانش و مهندسی نرم‌افزار موسسه آموزش عالی گلپایگان
علی حسین سهرابی – موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد همدان
معصومه ولی ئی – سازمان آموزش و پرورش استان همدان

چکیده:

شبکه‌های حس گر بی‌سیم شامل تعداد زیادی از حسگرهای کوچک هستند که برای جمع‌آوری داده و تشخیص داد خواب مورد استفاده قرار می‌گیرد . اما این شبکه‌ها محدودیت‌هایی دارد که یکی از آن‌ها محدودیت انرژی است. برای کاهش مصرف انرژی و در نتیجه افزایش طول عمر این شبکه‌ها پس روش‌های مؤثر بی‌نیاز هستند. یکی از این روش‌های مؤثر عمل خوشه بندی است . در این مقاله یک الگوریتم خوشه بندی به صورت سلسله مراتبی و چند گامی جهت افزایش طول عمر شبکه‌های حسگر پیشنهاد شده است . برای توزیع یکنواخت مصرف انرژی در سطح شبکه انتخاب سرخوشه برای سرخوشه ها با توجه به سه عامل حداکثر مقدار انرژی، تعداد همسایه‌های پیش‌تر و کمترین مسافت به سرخوشه سطح بالاتر انجام می‌گیرد . همچنین معیار هم خوشه بودن حسگرها ، که کسان بودن اطلاعات ‌حس شده از محیط در نظر گرفته شده است. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد راهکار پیشنهاد شده، تو و سه شبکه را نسبت به روش LEACH 22% افزایش می‌دهد . همچنین مقدار تأثیر هر یک از سه عامل در مصرف بهینه انرژی حسگرها بررسی شده است .