سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیده پروانه حسینی – دانشگاه آزاد اسلامی دزفول
مژده داروگر –
علی براتی –

چکیده:

شبکه های حسگر بی سیم که برای کنترل و نظارت یک محیط خاص مورد استفاده قرارمیگیرند از تعدادزیادی گره حس گر تشکیل شده اند که بصورت متراکم درمحیط پراکنده می شود انرژی یکی از مهمترین فاکتورهایی است که درطراحی شبکه حسگر بی سیم باید درنظر گرفته شود چرا که عمرگره حس گرتوسط باتری آن محدود است خوشه بندی یکی از راه کارهای غلبه براین مشکل است که درآن سرخوشه ها داده ها را از سایر گره های حسگر جمع آوری کرده به ایستگاه اصلی ارسال می کند بدین صورت گره های حسگر می توانند سربار اطلاعاتی که از ارسال مستقل اطلاعات هرگره حسگر به ایستگاه اصلی بوجود می آید را کاهش دهند دراین مقاله یکمکانیزم انتخاب سرخوشه به وسیله سیستم استنتاج فازی سوگنو مرتبه صفر معرفی شده است.