سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیرزمینی مواد هیدروکربوری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احسان اسماعیل نژاد – عضو هیئت علمی، دانشگاه تربیت معلم سبزوار
سید حسن حجی آبادی – عضو هیئت علمی، دانشگاه تربیت معلم سبزوار

چکیده:

ذخیره سازی گاز در استان خراسان رضوی از مهمترین برنامه های شرکت ملی گاز ایران می باشد چرا که خلف وعده یکشورهای شمالی در تامین سوخت این قطب جمعیتی کشور، در بسیاری موارد موجب بروز مشکلاتی شده است. در اختیارداشتن یک مخزن ذخیره سازی گاز، می تواند توانایی کشور را در انعقاد قراردادهای واردات و صادرات گاز افزایش دهد. بههمین جهت در استان خراسان رضوی پس از انتخاب بهترین روش ذخیره سازی گاز، پارامترهایی چون نزدیکی به مناطقمصرف، نزدیکی به جاده های ارتباطی، دوری از مناطق حفاظت شده ی محیط زیستی و جنس سنگ های منطقه (واحدهایسنگ شناسی) مد نظر قرار گرفتند و با کمک روش های مختلفی چون بولین، همپوشانی شاخص و فازی، ارزیابی ها بر رویمنطقه ی مطالعاتی انجام شدند. در نهایت مناطقی در شمال غربی مشهد (در ناحیه طرقبه)، مرکز کلات و جنوب غربیسرخس که بیشترین امتیاز را داشتند، به عنوان بهترین محل ها برای حفر مغارهای سنگی ذخیره سازی انتخاب شده اند.