سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مهدی میرافشار – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت شهری دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه مدیریت ترافیکبه علت هزینه های فراوان ساخت و بهبود زیر ساخت های حمل و نقلی، ارجحیت یافته است و سیستم های هوشمند حمل و نقل به عنوان راه حل نوین مدیریت ترافیک، مورد استفاده فراوان قرار میگیرند. در ایران نیز آمارهای موجود در ارتباط با نصب این تجهیزات، نشانگر توجه مسئولین امر به این موضوع می باشد. عدم وجود زیرساختی یکپارچه جهت اجرایITS باعث بروز مشکلات در عملکرد این سیستم ها خواهد شد و این امر نشانگر اهمیت وجود معماری ITS می باشد. هدف این پژوهشارائه شناختی کلی از معماری هایITS اصلی(امریکا و اروپا) موجود در جهان و شناسایی تفاوت های بین آنها و در نتیجه شناسایی فاکتورهایی بوده است که به مسئولین ITS امکان انتخاب یکی از این دو نوع معماری را به عنوان راهنما برای استفاده در فرآیند ایجاد معماریITS ملی، امکان پذیر مینماید.