سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اعظم دهقان – کارشناسان هیدرولوژی
معالی زعفرانی زاده –
پانیذ دهقان – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع اب

چکیده:

بمنظور رفع مشکلاتی چون رسوبگذاری درمخازن سدها کاهش حجم مفید آنها و تغییر مسیررودخانه ها بایستی روشی منطقی ارایه نمود تا میزان مواد رسوب حمل شده با دقتی بالا محاسبه گردد هدف مطالعه حاضر معرفی و انتخاب بهترین روش محاسبه منحنی سنجه جهت براورد رسوب درایستگاه های حوضه رودخانه دز می باشد دراین تحقیق مناسب ترین روش اصلاح منحنی سنجه رسوب روش تلفیقی فائو و تحلیلی درایستگاه تله زنگ پیشنهاد گردید که کنترل نتایج حاصله با مقادیر رسوب براوردی ازنتایج هیدروگرافی سددز دلیل دیگر برتایید روش ارایه شده می باشد.