سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

احمد آبپرور – مدیر پدافندغیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران
فرزام شیبانی – کارشناس پدافندغیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران
مونس جهانبخش – کارشناس ارشد محیط زیست

چکیده:

در فرآیند تصفیه آب آشامیدنی، یکی از مراحل مهم گند زدایی است. روش های مختلفی برای فرآیند گند زدایی پیشنهاد شده است که دسته بر اساس واکنشهای شیمیایی و دسته دیگر بر اساس روش های حذف فیزیکی استوار است. انتخاب روش بهینه گند زدایی تا حد بسیاری بسته به شرایط محیط، تکنولوزی و مواد خام اولیه در دسترس، کیفیت آب مورد تصفیه و میزان جذابیت روش از نظر بهره بردار است. فاکتورهای انتخاب معمولاً به اندازه ای متعدد است که امکان انتخاب توسط چک لیست امتیاز که روشی ساده و غیر جبرانی است معمولاً نتایج دقیقی بدست نمیدهد. پژوهش حاضر با استعانت از روش مقایسات زوجی بر مبنای فرم های پرسشنامه ای که از افراد ذیصلاح اخذ شده سعی در اولویت بندی روش گندزدایی بهینه آب های سطحی برای آب شرب شهر تهران داشته است. برای این منظور بر اساس چک لیست های امتیازی بر مبنای امتیازهای صفر تا ۱۰ جمعبندی شده هر فاکتور یکبار اولویت بندی ساده و یکبار بصورت مقایسات زوجی سلسله مراتبی انجام گردیده و نتایج با هم مقایسه شده اند.