سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اصغر ابراهیمی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
حمیدرضا پورعلاقه بندان – فارغ التحصیل کارشناس مهندسی مکانیک
محسن گلابی – کارشناس مسئول امور شهر استانداری اصفهان
حسن هاشمی – دکتری مهندسی بهداشت محیط

چکیده:

یکی از روشهای تولید انرژی استحصال آن از مواد موجود در پسماندهای شهری میب اشد کاربرد هر نوع تکنولوژی نیازمند آگاهی از اجزا و مشخصات پسماند همچنین انجام آنالیز فیزیکی و شیمیایی جهت مدیریت مناسب پسماند است دراین مطالعه میزان نوع ترکیب پسماندو انرژی حاصل از پسماند تولیدی شهر اصفهان با دو روش احتراق و هضم بی هوازی درآینده طرح مورد بررسی قرارگرفته است. برآورد میزان تولید پسماند درانتهای دوره طرح با روش سری های زمانی با استفاده از نرم افزار Stata و آنالیز فیزیکی اجزا تشکیل دهنده پسماند براساس روش ASTM انجام گردید پیش بینی تغییرات دردرصد هریک از اجزای پسماند نیز براساس تغییرات بوجود آمده درهریک از اجزای پسماند شهر اصفهان از سال ۷۳ تاکنون همچنینبا مقایسه با تغییر درا جزا پسماند ارایه شده درمنابع معتبر نظیر epa انجام شد محاسبه محتوای انرژی پسماند با دو روش مقدار متداول ارزش حرارتی هریک از اجزا پسماند و برآورد ارزش حرارتی براساس ترکیب شیمیایی پسماند با استفاده از فرمول دولانگ برآورد شده است.