سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی دباغ – عضو هیئت علمی دانشکده معدن و متالورژی دانشگاه یزد ایران
مرتضی باغستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن، دانشگاه تربیت مدرس تهران
امید حسن زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن، دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

امروزه سنگ ساختمانی به عنوان یکی از منابع معدنی، سهم مهمی را در عرصه صادرات و درآمدهای غیر نفتی ایفا می کند. کشور ایران از نظر میزان ذخیره و تنوع سنگ ساختمانی جایگاه مناسبی را در بین کشورهای دنیا به خود اختصاص داده است، بنابراین توجه به این بخش از فعالیتهای معدنی حائز اهمیت می باشد. با توجه به میزان سرمایه گذاری در بخش سنگ ساختمانی، بهره وری مناسب از ذخایر موجود، نیاز روز افزون به سنگ های ساختمانی و در نظر گرفتن مسائل فنی و اقتصادی، انتخاب روش مناسب برای استخراج سنگ ساختمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در این مقاله معیارهایی که بیشترین ت أثیر در انتخاب یک روش استخراج سنگ ساختمانی از بین روش های متداول دارند، مشخص گردیده است، سپس با بکارگیری روش نوین تصمیم گیری با عنوان تحلیل فرآیند سلسله مراتبی (AHP) و نظرات متخصصین و ا ساتید و خبرگان در این زمینه و برقراری ارتباط ۸ معیار با اهمیت بالاتر در مقابل ۶ روش در استخراج کانسار گرانیت جنوب قلعه خرگوشی مناسب ترین روش استخراج برای کانسار مربوطه، روش سیم برش الماسه پیشنهاد گردیده است.